Księgozbiór Biblioteki Wydziału Fizyki

Nasza Biblioteka posiada 29862 książek oraz 26567 czasopism

Nasz księgozbiór podzielony jest na działy:

0-P-00 FIZYKA OGÓLNA (PODRĘCZNIKI)

0-P-10 MECHANIKA KLASYCZNA (PODRĘCZNIKI)

0-P-20 ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM (PODRĘCZNIKI)

0-P-30 OPTYKA (PODRĘCZNIKI)

0-P-40 TEMODYNAMIKA I FIZYKA STATYSTYCZNA (PODRĘCZNIKI)

0-P-50 ELEKTRODYNAMIKA I KLASYCZNA TEORIA POLA (PODRĘCZNIKI)

0-P-60 MECHANIKA KWANTOWA I KWANTOWA TEORIA POLA (PODRĘCZNIKI)

0-P-70 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO (PODRĘCZNIKI)

0-P-80 FIZYKA ATOMOWA, JĄDROWA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (PODRĘCZNIKI)

0-P-90 LABORATORIA, PRACOWNIE

0-P-99 ZBIORY ZADAŃ

0-1-10 FIZYKA – UJĘCIE POPULARNE

0-1-20 EKONOMIA

0-1-31 SŁOWNIKI JĘZYKOWE

0-1-32 ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI

0-1-33 TABLICE

0-1-40 METODYKA NAUCZANIA

0-1-45 NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

0-1-60 BIOGRAFIE

0-1-65 HISTORIA NAUKI

0-1-70 FILOZOFIA NAUKI

0-2-00 MATEMATYCZNE METODY W FIZYCE

0-2-05 MATEMATYKA OGÓLNA

0-2-10 ALGEBRA

0-2-20 TEORIA GRUP

0-2-30 ANALIZA MATEMATYCZNA

0-2-40 GEOMETRIA

0-2-50 TEORIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI

0-2-60 METODY NUMERYCZNE

0-2-65 TOPOLOGIA

0-2-70 INFORMATYKA

0-2-71 SYSTEMY OPERACYJNE

0-2-72 PROGRAMY UŻYTKOWE

0-2-73 SIECI

0-2-74 BAZY DANYCH

0-2-75 JĘZYKI PROGRAMOWANIA

0-2-76 PROGRAMOWANIE UKŁADÓW CYFROWYCH

0-2-77 TELEKOMUNIKACJA / TELEINFORMATYKA

0-2-78 MULTIMEDIA

0-3-00 FIZYKA KWANTOWA

0-3-10 MECHANIKA KWANTOWA

0-3-20 KWANTOWA TEORIA POLA

0-3-30 KOMPUTERY KWANTOWE

0-5-00 TERMODYNAMIKA

0-5-10 FIZYKA STATYSTYCZNA

0-5-20 MECHANIKA STATYSTYCZNA

0-5-40 FLUKTUACJE, PROCESY STOCHASTYCZNE

0-5-45 CHAOS

0-5-70 GAZY

0-7-00 TECHNIKI LABORATORYJNE

0-7-30 PRÓŻNIA

0-7-35 TECHNIKI WYSOKICH CIŚNIEŃ

0-7-50 ELEKTROTECHNIKA

0-7-68 TECHNIKI FOTOGRAFICZNE

0-7-80 MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA I JONOWA

0-7-85 PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE I GAMMA

1-0-00 FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

2-0-00 FIZYKA JĄDROWA

3-0-00 FIZYKA ATOMOWA I MOLEKULARNA

3-1-00 ATOMY I MOLEKUŁY

3-2-00 SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA

4-1-00 ELEKTROMAGNETYZM

4-1-10 ELEKTRYCZNOŚĆ

4-1-20 ELEKTRODYNAMIKA

4-1-30 MAGNETYZM

4-2-00 OPTYKA

4-2-10 PROPAGACJA ŚWIATŁA

4-2-40 HOLOGRAFIA

4-2-50 OPTYKA KWANTOWA

4-2-60 SYSTEMY LASEROWE

4-2-65 OPTYKA NIELINIOWA

4-2-80 MATERIAŁY, PRZYRZĄDY I TECHNIKI OPTYCZNE

4-2-90 OPTOMETRIA

4-2-91 REFRAKCJE, OPTYKA FIZJOLOGICZNA

4-2-92 OPTOMETRIA KLINICZNA, DZIECIĘCA, OKULISTYKA, NIEDOWIDZENIE

4-2-93 WIDZENIE OBUOCZNE, TRENING WZROKOWY

4-2-94 PERCEPCJA WZROKOWA, PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA

4-2-95 SOCZEWKI KONTAKTOWE

4-2-96 OPTYKA OKULAROWA

4-2-97 FARMAKOLOGIA OKULISTYCZNA

4-3-00 AKUSTYKA

4-3-20 AKUSTYKA LINIOWA

4-3-35 ULTRADŹWIĘKI, AKUSTYKA KWANTOWA

4-3-40 DRGANIA

4-3-50 HAŁAS

4-3-55 AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA

4-3-60 TEORIA SYGNAŁÓW

4-3-70 AKUSTYKA MOWY

4-3-75 AKUSTYKA MUZYCZNA

4-3-85 APARATURA POMIAROWA I POMIARY AKUSTYCZNE

4-3-88 ELEKTROAKUSTYKA

4-3-90 PSYCHOAKUSTYKA

4-3-95 PROTETYKA SŁUCHU

4-4-00 CIEPŁO

4-5-00 ELEKTRONIKA

4-6-00 SPRĘŻYSTOŚĆ

4-6-30 FALE

4-6-60 LEPKOŚĆ

4-7-00 MECHANIKA KLASYCZNA

4-8-00 KLASYCZNA TEORIA POLA

4-9-00 HYDRODYNAMIKA

5-0-00 CIECZE

5-1-00 PLAZMA

6-0-00 CIAŁA STAŁE - WŁASNOŚCI I STRUKTURA

6-0-10 CIAŁA STAŁE – STRUKTURA ELEKTRONOWA

6-0-15 MATERIA SKONDENSOWANA

6-0-20 METALE

6-1-00 KRYSTALOGRAFIA

6-1-10 HODOWLA KRYSZTAŁÓW

6-1-30 CIEKŁE KRYSZTAŁY

6-1-40 MATERIAŁY AMORFICZNE

6-1-70 DEFEKTY W KRYSZTAŁACH

6-3-00 DYNAMIKA SIECI KRYSTALICZNEJ, FONONY

6-4-00 PRZEJŚCIA FAZOWE I RÓWNOWAGA FAZ

6-8-00 CIENKIE WARSTWY

6-9-00 PÓŁPRZEWODNIKI

7-2-00 PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE

7-3-00 FIZYKA POWIERZCHNI

7-4-00 NADPRZEWODNICTWO

7-6-00 REZONANSE MAGNETYCZNE

7-6-30 ELEKTRONOWY REZONANS PARAMAGNETYCZNY

7-6-60 JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY, REZONANS KWADRUPOLOWY

7-7-00 DIELEKTRYCZNOŚĆ

7-7-80 FERROELEKTRYCZNOŚĆ I FERROMAGNETYZM

7-8-00 SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA

7-8-30 WIDMA PODCZERWONE I RAMANA

7-8-35 ROZPRASZANIE BRILLOUINA

7-8-60 INNE WIDMA LUMINESCENCYJNE

7-8-70 MIKROFALE

8-0-00 BUDOWA MASZYN

8-1-00 NAUKA O MATERIAŁACH

8-1-20 NANOTECHNOLOGIE

8-2-00 CHEMIA

8-2-10 CHEMIA FIZYCZNA I ANALIZA CHEMICZNA

8-2-15 POLIMERY

8-2-20 CHEMIA ORGANICZNA

8-2-30 CHEMIA NIEORGANICZNA

8-2-40 CHEMIA KWANTOWA

8-2-50 BIOCHEMIA

8-6-00 NAUKA O ŚRODOWISKU

8-7-00 BIOFIZYKA

8-7-15 BIOFIZYKA MOLEKULARNA

8-7-20 BIOLOGIA

8-7-60 NAUKI MEDYCZNE, FIZYKA MEDYCZNA

8-7-70 PSYCHOLOGIA, PSYCHOFIZJOLOGIA

8-7-80 TECHNIKI BIOFIZYCZNE

9-0-00 ASTRONOMIA I ASTROFIZYKA

9-1-00 GEOFIZYKA

9-6-00 UKŁAD SŁONECZNY

9-7-00 GWIAZDY

9-8-00 KOSMOLOGIA

9-9-00 TEORIA WZGLĘDNOŚCI I GRAWITACJA