Edukacja informacyjna i źródłowa

Edukacja informacyjna i źródłowa jest przeznaczona dla studentów pierwszego roku. Celem szkolenia jest przygotowanie do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. W prezentacji ujęto podstawowe zasady korzystania z Biblioteki Wydziału Fizyki. Kurs zostanie umieszczony na platformie Teams. Warunkiem wzięcia udziału jest zarejestrowanie się na przedmiot w systemie USOS. Formą zaliczenia jest wypełnienie krótkiego testu na temat dołączonej prezentacji o zasadach korzystania z Biblioteki Wydziału Fizyki. Uczestnik otrzyma zaliczenie przedmiotu w systemie USOS. Termin zaliczenia – semestr zimowy.

Poniżej znajdują się linki do grup poszczególnych kierunków na rok 2023/2024. W grupie znajduje się prezentacja umieszczona w pliku oraz obowiązkowy test w zadaniach.

Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNt6xhr1hoXzvjh24EhftGEPG0vgwbjYFaZvEZ75RnZs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e4b15dd-c71c-42cc-b27b-f5d0e004c25f&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Astronomia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3TttZvJDrNWzkVrK2uA5egWpMVqEvlKccHRWzbPocT41%40thread.tacv2/conversations?groupId=74f4cdd3-c291-48a1-b975-ec725a605b2a&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Biofizyka

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq4wxxPzmv_pbxuWM62sAVIqM0ADkLAzE47MCBsFQyoI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5173f3db-78bd-4c0b-bbc7-6b694b78f915&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Fizyka

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXBTnLq3KV4N4QtPDICT4ATq5Hn-wsn-RXxf8ktNgvwI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c76b518-d926-4c2b-a223-6bca16ee5b60&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Fizyka medyczna

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFActjDBxoqNqX05tRKNwfpmyS4RggvI1WnTAS6yU95U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcc16178-5f24-4096-84b1-0cd435bebee6&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Optyka okularowa i optometria

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGZqBCZjk6kNyLoBnRISZPNBG1i8oypAiNK2FI8gJT2Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b42a9eb8-0fd6-4e19-9cfb-90443022cfc5&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Reżyseria dźwięku

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aL1FzNq9Ad0H8xRaZExdcdGEh3WdWf5Trl5iHuRyjdXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2980ab9f-b57f-4482-b87d-ac32d9a1a25d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Informatyka kwantowa

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atdpVISova7MDmDKOVXi3rFgu42nC2ejPAajtv995M1w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=518ef07a-43dd-4379-9192-3c250156d654&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Technologie komputerowe

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNqwyCkfGg2YEngWuDRfW47Sq2Ba_McP-DDzlHjakEv41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab956d5a-755f-4d82-9b2b-359ec4013bab&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092